Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall

Sammanfattning: Manualen är en reviderad version av den manual som Avfall Sverige tog fram 2005 och som föreslår en metod som bygger på praktiska erfarenheter och litteraturstudier. Revideringen av manualen baseras till stor del på erfarenheter och synpunkter som framkommit vid Avfall Sveriges nationella kartläggning av plockanalyser enligt rapport 2011:04.

Den metod som beskrivs i den reviderade manualen är i grunden samma som tidigare. Vissa moment har förtydligats och strukturen har setts över i syfte att manualen lättare ska kunna följas steg för steg vid praktisk tillämpning. Illustrationer och rutor med nyckelrekommendationer understryker de särskilt viktiga momenten. Särskilt viktiga moment har lyfts fram och motiverats på ett tydligare sätt, baserat på erfarenheter från många plockanalyser som genomförts på senare tid. Manualen ger instruktioner för genomförandet av en plockanalys samt ger rekommendationer beträffande arbetsmiljö och skyddsutrustning. Till rapporten bifogas detaljerade sorteringsanvisningar, exempel och mallar för bland annat sorteringsprotokoll samt förslag till krav och mervärden vid upphandling av utförare.

Metoden innehåller sex steg:

  • Planering
  • Förstudie
  • Provinsamling
  • Provneddelning
  • Sortering
  • Utvärdering

Bakgrunden till metoden och varje steg i en plockanalys diskuteras, med referenser till några tidigare genomförda analyser i Sverige och utomlands, i RVF rapport 2005:19.


Skriv ut:

Datum