Matavfall och biogas – hur hör det ihop?

Kom och diskutera med livsmedelsindustrin, konsument- och kommunföreträdare 6 juli kl 10-12.

• Idag arbetar 154 kommuner med matavfallsinsamling, för att producera biogas och biogödsel. Ett stort antal ligger i startgroparna för att införa insamling.

• Idag skulle det matavfall som återvinns i Sverige och blir till fordonsbränsle kunna ersätta drygt 18 miljoner liter bensin. Om vi ökade insamlingen och 70 procent av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades, skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin - årsförbrukningen för drygt 56 000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med
327 000 ton.

Återvinning av matavfall prioriteras högt inom Avfall Sverige och Sveriges kommuner. Kommunerna strävar efter att ta ett helhetsgrepp – från insamling, produktion till användning, inte minst i sopbilar och kollektivtrafiken.

Det behövs mål för att alla ska fokusera på frågan om matavfall - vad kan vi göra för att minska svinnet? Vad vi kan göra för att öka biogasproduktionen?

Tid Tisdagen den 6 juli, kl 10.00-11.30. Avsluta med lunchmacka.

Plats sal E31, Högskolan, Visby

Medverkande

Åsa Domeij, miljöchef, Axfood

Eva Myrin, VD VafabMiljö, Västerås

Louise Ungerth, chef för Konsument och Miljö, Konsumentföreningen Stockholm

Catarina Östlund, handläggare, Naturvårdsverket

Moderator: Stellan Jacobsson, VD Svensk Biogas

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Monica Lövström, public affairs Avfall Sverige 070-535 66 42, monica.lovstrom@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

PS Visste du att 1 000 bananskal kan ta dig nästan 10 mil (om du gör biogas av dem)?Skriv ut:

Datum