Mätning av matsvinn – En förstudie

Det som tycks vara avgörande för om matsvinnsmätningar utförs eller ej, och om de uppfattas som jobbiga eller ej, är om personalen är motiverad att göra det. Är personalen motiverad och förstår varför det ska göras så är det oftast inga problem. Ett sätt att skapa motivation är att koppla mätningarna till ett konkret arbete för att minska matsvinnet och återkoppla till personalen hur det går. Utbildningsinsatser kan också stärka motivationen.

Det finns ett antal datorbaserade hjälpmedel för att mäta och registrera matsvinnet. Dels finns det olika varianter av en våg kopplad till en pekskärm där det man väger registreras och dels finns det olika program för menyplanering och uppföljning som har moduler för matsvinn, där mätvärden registreras för hand. I båda fallen får man hjälp med sammanställningar och olika grad av analyser. I nuläget är det framför allt programmen för menyplanering och uppföljning som används av kommunerna i någon större utsträckning.


Skriv ut:

Datum