Matresterna lyser upp hela arbetsveckan

Det går förstås också att köra bil på de gamla brödkanterna och potatisskalen. Under ett år kommer du tio mil om du kör på biogas från familjens matavfall.

Så se till att sortera rätt – det tjänar vi alla på i längden.

Läs mer om materialåtervinning på www.facebook.com/sveriges.storsta.miljororelse

Fakta:

Genom att materialåtervinna våra sopor, sparar vi både energi, koldioxid och jungfrulig råvara. Det får betydligt mer negativa effekter på klimat och naturtillgångar att använda fossila bränslen i bilen än att ta vara på de resurser som finns i våra sopor. Men då gäller det att sortera rätt redan från början.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, tel 040-35 66 08, mobil 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Not: Besparingen av koldioxid avser jämförelse med användning av konstgödsel och fossila bränslen. Vi räknar här med 4 kg matavfall per vecka.


Skriv ut:

Datum