Mer än 500 ”Miljönär-vänliga” verksamheter över hela landet

Det finns nu märkta verksamheter i 125 av landets kommuner och de spänner över allt från cykelreparatörer och syverkstäder till second hand-butiker och bibliotek.

Märkningen ”Miljönär-vänlig” har tagits fram av Avfall Sverige att användas av landets kommuner för att inspirera till en hållbar konsumtion. Märkningen tilldelas de verksamheter som underlättar för konsumenten att laga, låna och återanvända. Här är några exempel:

Bibliotek Second hand-butiker Cykelreparatörer

Bland de mer kända verksamheterna finns Blocket och Myrorna.

– En del av Myrornas uppdrag är att öka återanvändningen. Kommunerna är väldigt viktiga samarbetspartners för oss i detta arbete och vi ser fram emot att tillsammans jobba för ett mer hållbart konsumtionsbeteende, säger Lotta Kökeritz, varumärkes- och kommunikationschef på Myrorna.

Se alla de märkta verksamheterna eller ansök om märkningen på miljönär.se

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum