Mer matavfall än vi trott

Mängden matavfall som kasseras i livsmedelsbutiker är betydligt större än vad tidigare undersökningar har visat. Samtidigt har hushållens mängd matavfall minskat något. Det visar en ny sammanställning som Naturvårdsverket låtit göra.

Livsmedelsbutikerna uppskattar att de under 2018 kasserade 100 000 ton matavfall. Det motsvarar 10 kilogram per person – mer än tre gånger som mycket som redovisats tidigare år. Samtidigt har mängden matavfall från hushållen minskat; 2014 uppmättes 100 kg matavfall per person och 2018 låg siffran på 95 kg per person.

Totalt uppskattas drygt 1,3 miljoner ton matavfall, 133 kilo per person, ha uppstått i Sverige 2018. Men fortfarande saknas kunskap om matavfall från centrallager och i grossistled. Bortsett från hushållssektorn är statistiken överlag mycket osäker, inte minst från sektorn jordbruk och fiske. Det är dessutom endast från hushållen som det finns uppgifter på hur mycket som hälls ut i avloppet, vilket även sker från exempelvis restauranger och storkök och säkerligen även från butiker.

–   Undersökningen pekar ut hushållen som den största källan när det gäller att slänga mat, såväl ätbar som skal och ben. Eftersom uppgifterna från de andra källorna är så osäkra så finns en uppenbar risk att hushållen utmålas som en större bov än vad de faktiskt är, kommenterar Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige. Det kan leda till att åtgärder för andra delar av livsmedelskedjan inte får det fokus som krävs för att mängderna ska minska – något alla sektorer måste medverka till. För att få fart på detta arbete är det viktigt att statistiken från de övriga sektorerna förbättras och blir jämförliga med hushållssektorn. 

I Sverige beräknas livsmedelshanteringen bidra till runt hälften av den totala övergödningen samt 20–25 procent av vår totala klimatpåverkan. Livsmedelsproduktionen är också en av de mest vattenkrävande sektorerna. 

Läs mer i rapporten Matavfall i Sverige 


Skriv ut:

Datum