Mera jul – mindre sopor

Varje svensk slänger i genomsnitt 500 kg avfall. Svenskarna är bra på att återvinna avfallet som material eller energi, men de stora mängderna och dess innehåll av farliga ämnen måste minska, det är en av vår tids stora utmaningar. Om vi minskade mängden hushållsavfall med bara fem procent skulle utsläppen av växthusgaser gå ned med motsvarande 300 000 ton koldioxid per år. Det är jämförbart med utsläppen från energianvändningen i en medelstor svensk stad. Mindre avfall skulle alltså kunna bidra till att bromsa klimatförändringen.

– De ökade avfallsmängderna är ett stort problem även internationellt. Därför ska alla länder inom EU ta fram planer för att stoppa avfallsökningen och minska mängden avfall. Planerna ska vara klara 2013, men det är viktigt att arbetet påbörjas redan nu, säger Avfall Sveriges informationschef Anna-Carin Gripwall.

”Europa minskar avfallet” pågår 20-28 november. Det är ett treårigt EU-projekt, som arrangeras för andra året i rad, med Avfall Sverige som nationell samordnare. Projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Under veckan anordnas drygt 200 aktiviteter runt om i Sverige, totalt i Europa deltar 17 länder med drygt 4 200 aktiviteter.

Mer information om projektet, som alltså återkommer nästa år, finns på www.minskaavfallet.se och www.ewwr.eu


För mer information kontakta:
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum