Metod för bestämning av synliga föroreningar i biogödsel och förbehandlat matavfall

Sammanfattning: Den beskrivna metoden är avsedd att användas för bestämning av mängden synliga föroreningar i flytande och fast rötrest från biogasanläggningar, så kallad biogödsel samt i flytande substrat från förbehandling av matavfall, förpackat livsmedel samt andra substrat avsedda för rötning, så kallad slurry.

Den metod som beskrivs i detta dokument bygger på en metod beskriven i ”Methodenbuch zur Analyse organischer Düngemittel, Bodenverbesserungsmittel und Substrate” från 2006 och som anpassats för analys av flytande biogödsel. Underlag och anpassningar av metoden har tagits fram inom ett Avfall Sverige - projekt om synliga föroreningar som genomfördes 2013 och 2014.

Bestämningen av synliga föroreningar delas upp i två moment. I det första extraheras det som definierats som synliga föroreningar ut ur provet och i det andra kvantifieras föroreningarna.


Skriv ut:

Datum