Miljöavgift möjliggör återvinning av fönsterglas


Det är i isolerfönster tillverkade mellan 1956 och 1973 som den PCB-haltiga förseglingsmassan finns. I importerade fönster har PCB använts ända fram till 1980. Enligt en rapport från LIP-kansliet, 2002, finns det 120 ton ren PCB i ännu ej utbytta fönster runt om i landet. Enligt Sysavs beräkning byts årligen isolerfönster ut med en beräknad mängd PCB om 12 ton.
För att kunna sortera ut PCB-fönstren måste leverantör och tillverkningsår kontrolleras på alla isolerfönster. Det innebär väldigt mycket manuell hantering. Destruktionen av de PCB-haltiga fönstren kostar omkring 10 000 kr per ton. För hela Sverige med uppskattningsvis
2 160 ton PCB-haltiga fönster per år blir destruktionskostnaden cirka 22 miljoner kronor, om hela fönster lämnas till destruktion. Om glaset skärs ut ur bågen sjunker destruktionskostnaden. I gengäld ökar då hanteringskostnaden.
När de PCB-haltiga fönstren är utsorterade kan övriga fönster skickas till återvinning. Det krävs dock maskinell hantering för att klara de höga kraven på renhet av glaset för att möjliggöra återvinning. Maximalt 0,05 viktprocent föroreningar i form av exempelvis träflis eller kitt får förekomma.
För att bekosta hanteringen och återvinningen av fönsterglas skulle en miljöavgift på nya fönster kunna vara en lösning. Det tillämpas sedan flera år i Norge med goda resultat. En miljöavgift på för närvarande 15 Nkr/isolerfönster läggs på priset till konsumenten. Miljöavgiften finansierar alla behandlings- och transportkostnader för att ta hand om avfallet.
Ladda ner hela rapporten från Avfall Sverige Utveckling: http://www.avfallsverige.se/m4n?oid=2399&_locale=1
För mer information kontakta:
Stig Edner, VD SYSAV Utveckling AB tel 040-635 19 10
Gunilla Carlsson, informationschef Sysav tel 040-635 18 04
Jessica Christiansen, Avfall Sverige, tel 040-35 66 18 el 0706-69 36 18
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 040-35 66 08, 070-662 61 28

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!


Skriv ut:

Datum