Minska matsvinnet!

– VA SYD och Malmö stad jobbar för att minska matsvinnet. Genom kampanjen "Ät upp maten" vill vi att alla ska fundera på hur mycket mat vi slänger i onödan, säger utvecklingsingenjör Savita Upadhyaya, VA SYD. Dessutom vill vi ändra attityden till doggy bagen hos både matgäster och restauranger, så vi erbjuder vi alla gäster och restauranger våra doggy bags.

– Att ta hem det man inte orkar äta upp på restaurangen är vanligt i USA till exempel, men är inte lika vanligt i Sverige ännu. Det slängs mer än 100 000 ton mat från svenska restauranger varje år. Mycket av detta hade kunnat ätas upp, säger Anna-Carin Gripwall som är kommunikationschef på kommunernas expertorganisation Avfall Sverige.

Lagad mat är resultatet av många människors arbete och jordens resurser. Kampanjen vill uppmärksamma den värdefulla maten som slängs. Svinnet som ändå uppstår kan sorteras som matavfall och omvandlas till biogas som miljösmart fordonsbränsle.

Under vecka 48 genomförs på många platser i Europa kampanjen "Europa minskar avfallet". Det är ett EU-initiativ som genom olika aktiviteter och insatser vill uppmärksamma och minska sopmängderna i Europa, Avfall Sverige är nationell samordnare med stöd av Naturvårdsverket. Att förebygga uppkomsten av avfall är det visionära målet inom EU. "Ät upp maten" är VA SYDs och Malmö stads kampanjbidrag till "Europa Minskar Avfallet".

Fakta om matsvinn

Med matsvinn menas de livsmedel som slängs men hade kunnat konsumeras om de hanterats annorlunda. Varje år slängs cirka drygt en miljon ton mat i Sverige. Cirka 12 % eller 127 000 ton kommer från restauranger. 62 procent utgjordes av onödigt matavfall, så kallat matsvinn, och 38 procent utgjordes av oundvikligt matavfall som till exempel kaffesump och potatisskal. Av de uppkomna matavfallsmängderna från restaurangerna utgjorde kött den enskilt största livsmedelskategorin med 40 procent följt av 37 procent främst bestående av pasta, ris och potatis samt frukt och grönsaker med 12 procent. Bröd och mejeriprodukter utgjorde 5 respektive 3 procent av matavfallsmängderna.

(Källa: SMED 2013 Svenska MiljöEmissionsData)

Fakta om doggy bagen

Doggy bagen är från början en amerikansk företeelse. I USA är det självklart att erbjuda restauranggästen att ta matresterna med sig hem i en doggy bag. Resterna kan bli lunch eller en ny middag tillsammans med andra rester. Det viktiga är att maten blir uppäten. Åtta av tio svenskar ber aldrig att få ta med sig maten från sin tallrik hem. Nästan hälften av svenskarna tycker det är pinsamt att fråga efter doggy bag. Restaurangerna är däremot positiva. Tre av fyra restauranger är positiva till att gäster ber om doggy bag, och över hälften kan tänka sig att vara mer aktiva och fråga gästerna om de vill ha med den överblivna maten.

(Källa: Enkät genomförd av Konsumentföreningen Stockholm).

För frågor om ”Europa minskar avfallet” kontakta Anna-Carin Gripwall på Avfall Sverige, 070-662 61 28, anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum