Minskade avfallsmängder inom EU

480 kg hushållsavfall per invånare producerades inom EU under 2016, visar färsk statistik från Eurostat. Jämfört med 2002 har avfallsmängderna minskat med 9 procent.

47 procent av hushållsavfallet material­återvanns eller komposterades. 30 procent förbrändes och 25 procent deponerades. Fyra länder rapporterar mer än 50 procents återvinning: Tyskland, Österrike, Belgien, Nederländerna samt Italien. Sverige landar på jämt 50 procent återvinning.
Mest avfall produceras i Danmark, 777 kg per person, medan minst avfall uppkom i Rumänien, 261 kg per invånare. 
De stora skillnaderna i mängden hushåll kan delvis förklaras av olika sätt att rapportera in statistiken.

Läs mer om EU-statistiken


Skriv ut:

Datum