Minskat matsvinn gav Bjurhovdaskolan EU-pris

”Europa minskar avfallet”[1] är ett EU-projekt som sedan 2009 pågått en vecka i november. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Varje år delar EU-sekretariatet för projektet ut pris för bästa projekt i olika kategorier. 2011 genomfördes över 7 000 projekt i 30 EU-länder. Ca 90 nominerades, 15 gick till final. Och Bjurhovdaskolan vann!

Sedan några år har restaurangen på Bjurhovdaskolan i Västerås, (400 elever, 6-11 år) arbetat aktivt för att minska mängden matsvinn i skolmatsalen. När mätningen började hamnade ca 11 kg mat i soptunna varje dag, sammantaget nästan 2 000 kg per år. För att ändra detta införde man ett enkelt belöningssystem för att motivera elever och personal att äta upp maten och kasta mindre.

För att göra det tydligt satte man ett genomskinligt rör i matsalen. För varje dag som mindre än 11 kg mat kastades, lades en lika stor mängd kulor i röret. Resultaten presenteras också på en whiteboard i restaurangen och rapporteras via skolans internradio varje fredag. Efter fyra veckor var röret fullt och eleverna fick en överraskning: hembakade kanelbullar till alla. Matavfallet hade då reducerats till 5,6 kg, eller 49 procent. Det blir 961 kg mindre matavfall varje år!

Trots att nu röret är borta har mängden matavfall fortsatt att vara låg. Eleverna har ändrat sitt beteende, en hållbar, långsiktig lösning.

– Bjurhovdaskolan har visat fantastiska resultat, som är långsiktiga och enkelt kan tillämpas på många andra skolor, säger Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige. Flera skolor är engagerade i liknande projekt och vi hoppas på ännu fler när nästa Europa minskar avfallet-veckan går av stapeln, den 17-25 november 2012.

Ytterligare ett projekt från Sverige var nominerat och i final, Medveten Konsumtion. Organisationen använde sociala media för att öka medvetenheten om vikten av att förebygga avfall på ett  nytt och spännande sätt.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

[1] European Week for Waste Reduction


Skriv ut:

Datum