Överfulla soptunnor, nedskräpning

Problemet med nedskräpning hanteras alltför summariskt i Naturvårdsverkets förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program, anser Avfall Sverige.

Nationell avfallsplan missar målet

Den 18 december publicerades så till slut det dokument som var menat att vägleda i avfallsarbetet från och med 2018. Liksom i remissutgåvan för ett år sedan saknas dock konkreta mål.

”Att göra mer med mindre” är det namn som Naturvårdsverket gett den nationella avfallsplan som gäller 2018–2023. Programmet för avfallsförebyggande har arbetats in i dokumentet. Det handlar, skriver de, om att förändra sambandet mellan samhällets krav på naturen i form av resursutvinning, utsläpp av föroreningar och ekosystembelastningar och de vinster som skapats som ekonomisk avkastning eller förbättrad levnadsstandard.

Några konkreta mål eller förslag till nya åtgärder inga ges dock inte. Inte heller några goda exempel. För detta hänvisas till Naturvårdsverkets hemsida. Istället beskrivs andra mål för avfallsarbetet: FN:s hållbarhetsmål, EU:s avfallsmål, klimatmålen etcetera.

Sex avfallsströmmar nämns särskilt: bygg och rivning, mat, elektronik, textil, plast, samt nedskräpning. Listan över aktuella projekt visar att det händer mycket kring dessa områden, men många av dem avslutas redan 2019.

– Avfall Sverige anser att en nationell avfallsplan kan vara ett viktigt instrument för att peka ut inriktning och prioriteringar för framtiden. För att den ska få den innebörden krävs en starkare politisk förankring och att den antas av regeringen och kanske riksdagen, precis som den kommunala avfallsplanen antas av fullmäktige i kommunen, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats


Skriv ut:

Datum