Biogastankning

Nationell strategi ska sätta fart på biogasen

Nu presenteras en uppdaterad version av branschens eget förslag till nationell strategi för biogasen. Där beskrivs vinsterna med såväl biogas som biogödsel och dessutom presenteras förslag till mål och åtgärder för att säkra en framtida produktion och användning.

Bakom biogasstrategin står Energigas Sverige, Avfall Sverige och en lång rad företag och verksamheter med ett intresse av det fossilfria drivmedlet och ett gödsel som lämpar sig för ekoodling.

Strategin föreslår ett mål om att 15 TWh biogas ska användas i Sverige år 2030, drygt sju gånger mer än den inhemska produktionen under 2016. Vidare vill aktörerna bakom strategin se jämlika villkor mellan svensk och importerad gas, vilket kräver nya styrmedel.

En första version av förslaget till nationell biogasstrategi presenterades 2015.

– Marknaden för biogas har utvecklats sedan dess. Flytande biogas för tunga transporter och användning inom industri är två nya möjligheter som behöver synliggöras. Sverige har också fått ett nytt klimatpolitiskt ramverk, där biogasen passar som handen i handsken, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

– Biogas och biogödsel är det perfekta kretsloppet och ett lysande exempel på cirkulär ekonomi i praktiken. Men samtidigt som nya biogassatsningar tar form hotas systemet i grunden av en konkurrenssnedvriden biogasimport och oklarhet om de långsiktiga styrmedlen. Här måste till snara och kraftfulla åtgärder, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Strategin innehåller en lång rad förslag, bland annat obligatorisk insamling av organiskt avfall med krav på återvinning av både näringsämnen och energi.

– Strategin är framtagen som inspel till den i budgeten utlovade biogasutredningen – vi vill underlätta för regeringen att ta fram en egen strategi. Men det är också ett kunskapshöjande dokument för både politiker och myndigheter, såväl nationellt som lokalt och regionalt, säger Maria Malmkvist.

Se presentationen av den nya strategin

Ladda ner den nationella biogasstrategin i kortversion

Ladda ner den kompletta versionen av strategin


Skriv ut:

Datum