Norden samlar världen till biogaskonferens

Den 9 – 11 april 2019 går den sjunde upplagan av Nordic Biogas Conference, NBC av stapeln. 

De fem nordiska länder bjuder då in till miljöhuvudstaden Oslo för att visa de bästa lösningarna inom produktion, distribution och utnyttjande av biogas och biogödsel. Såväl dagens som morgondagens teknik kommer att presenteras av ett 30-tal föreläsare. Det blir också utställning och studiebesök.

Avfall Sverige är en av arrangörerna. NBC anordnas i anslutning till Iswas konferens om insamling och sortering av bioavfall.

Läs mer på https://www.nordicbiogasconference.org/ 


Skriv ut:

Datum