Norrköping blir landets avfallscentrum för två dagar

Frågor kring miljö och klimat växer i betydelse och i det sammanhanget är avfallshanteringen av central betydelse. Utan hållbar avfallshantering, inga hållbara städer. För att belysa detta har Avfall Sverige bjudit in en rad inflytelserika föreläsare till sitt årsmöte i Norrköping 2-3 juni. Maria Ågren, Naturvårdsverkets generaldirektör, ser på frågan ur ett svensk perspektiv och EU-parlamentariker Göran Färm ur ett europeiskt perspektiv. Dessutom medverkar Peter Örn, ordförande i Delegationen för hållbara städer. Swentec ger sin syn på kommunernas roll inom miljöteknikexport och Pär Holmgren, känd meteorolog och miljödebattör, pratar om "Gårdagens väder, morgondagens klimat". Dessutom arrangeras flera parallella sessioner inom aktuella avfallsfrågor.

Värdstaden Norrköping arrangerar studiebesök på Händelö där flera anläggningar fungerar i symbios med varandra för tillverkning av förnybar energi. Norrköping är också centrum för returhantering av alla aluminium och PET-förpackningar i Sverige. Vi får en presentation av PET-klustret med Returpack, Cleanaway och Miljösäcks verksamheter och gör rundvandring på en utvald anläggning.

I anslutning till årsmötet ställer ett 30-tal av Avfall Sveriges medlemmar ut sina varor och tjänster. Här finns den senaste tekniken inom avfallshantering. Det kan gälla nya sopbilar, nya insamlingssystem eller avancerade konsulttjänster. 

Tid:

2 juni kl 10 - 12, följt av studiebesök och utställning

3 juni kl 9 - 10.30 olika sessioner, kl 11- 13 föreläsningar

Plats:       

De Geerhallen, Louis De Geer konsert & kongress, Norrköping

Program:        

Se bilaga

Media är välkommen att bevaka hela eller delar av årsmötet. Anmäl intresse senast den 1 juni till Avfall Sveriges informationschef:

Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28, e-post: anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!


Skriv ut:

Datum