Nu är det ännu enklare att säga tack och hej

El-Kretsen och Avfall Sverige startar nu en kampanj för att uppmärksamma svenska folket på vikten av att samla in lampor och smått elavfall. På www.tackochhej.se kan du ladda ner appen Återvinn, så har du alltid adress och karta i mobilen till närmaste insamlingsplats.

Appen visar vägen till:

  • över 600 återvinningscentraler i hela landet
  • 3 800 insamlingsplatser för just småelektronik och lampor

Dessutom har 1,5 miljoner hushåll möjlighet att lämna sin elektronik i anslutning till hemmet, s k fastighetsnära insamling.

Nu i dagarna har det uppmärksammats att glödlampan försvinner från 1 september. Sedan tidigare finns förbud mot att sälja 60 W lampor, men nu får inte heller 40-, 25- och 15 W lampor säljas inom EU. De glödlampor som finns kvar i lager får dock säljas och det är tillåtet att använda lampor man redan köpt. Istället för glödlampor är det lågenergi-, halogen- och ledlampor som gäller. De kan spara en massa energi, men de innehåller också miljögifter som är viktiga att vi återvinner.

Sortering och återvinning är avgörande för att avgifta kretsloppet och skydda människor, djur och natur. Genom att göra rätt hjälps vi åt till att få bort miljögifter som PCB, kvicksilver, freon med mera. Det är också ett sätt att använda resurser på ett ansvarsfullt sätt. Plast, glas och metaller som koppar, guld och silver kan användas igen och igen och igen.

Om lampor felaktigt slängs i glasåtervinningen innebär det problem för återvinningen. Dels förstör lamporna återvinningen av flaskor och burkar, dels kan vi inte använda materialet från lamporna till ny råvara. Det vill vi komma till rätta med.

Kommunerna tillsammans med El-Kretsen ser till att lamporna återvinns på bästa sätt. Avfallet sorteras och plockas isär och skickas till speciella återvinningsanläggningar. De olika materialen går sedan tillbaka till produktionen som nya råvaror. Det som inte kan bli nya råvaror återvinns som energi, och farliga ämnen tas om hand speciellt.

Genom att återvinna hjälps vi åt att tillsammans hushålla med jordens resurser.

 För mer information kontakta:

Ulrika Eliason, Informationschef El-Kretsen, tel 08-545 212 95, ulrika.eliason@remove-this.el-kretsen.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Fakta

År 2011 genererade varje svensk i genomsnitt 459 kg avfall per person. Av detta var 6,3 kg farligt avfall, bl a smått elavfall och ljuskällor. http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/Rapporter_2012/SAH_2012.pdf

Svenskar är generellt duktiga på att hantera sitt avfall korrekt. Enligt EU-direktiv ska alla medborgare i EU återvinna 4 kg vardagselektronik per år och person. I Sverige återvinner vi hela 16 kg per år, vilket faktiskt gör oss bäst i världen. http://www.el-kretsen.se/sitespecific/elkretsen/files/filer2012/el-kretsen_statistik_2011_.pdf

Inom hela EU beräknas avvecklingen av glödlampor spara cirka 40 TWh varje år 2020. I Sverige motsvarar minskning energianvändningen i över 100 000 eluppvärmda villor.Också koldioxidutsläpp beräknas minska, uppskattningsvis med 16 miljoner ton per år från 2020.

Avfall Sverige är kommunernas expertorgan för avfall och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. Våra medlemmar ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Avfall Sverige representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.

El-Kretsen ägs av 21 branschföreningar och drivs utan vinstintresse. El-Kretsen har idag ca 2300 kunder anslutna till sig. Enligt lag måste importörer, tillverkare och företag som säljer elprodukter samt bärbara batterier på den svenska marknaden erbjuda hushållen ett insamlings och återvinningssystem för uttjänt elektronik och batterier. El-Kretsen erbjuder ett rikstäckande återvinningssystem med ca 1000 mottagningsplatser. Systemet täcker samtliga produktområden


Skriv ut:

Datum