Nu kan du mata in avfallsstatistiken

Avfall Web är nu öppet för inmatning av 2020 års avfallsstatistik och håller öppet till och med 15 april. Några nyheter finns det att hålla koll på.

Med anledning av nya avfallsregler och definitioner har begreppet hushållsavfall generellt ändrats till kommunalt avfall. Fliken för plockanalyser har genomgått en hel del förändringar utifrån nya plockanalysprotokoll, bland annat möjligheter att lägga in uppgift om avfallsbärare och enheter av dryckesförpackningar och visst farligt avfall. Det går nu också att registrera resultat från plockanalys av grovavfall. Inom några veckor kommer också en funktion för att importera data från plockanalysprotokoll. 

Utifrån nytt etappmål om Materialåtervinning och förberedelse för återanvändning av kommunalt avfall finns möjligheter till uppföljning via nyckeltal i Trendrapport / Återvinning. Målet avser faktisk återvinning och beräkningen innebär att rejekt dras bort utifrån schablonvärden som finns i Avfall Web. I beräkningen inkluderas även mängd avfall som förberetts för återanvändning och metall som materialåtervinns ur askan från energiåtervinning 

Värderingsrapporten har fått nya nyckeltal som visar mängd matavfall i restavfall utifrån plockanalyser. 

Inloggning sker via www.avfallweb.se 

Utbildning Avfall Web
Vill du lära dig mer om grunderna i Avfall Web rekommenderas den interaktiva handboken som finns tillgänglig direkt från Avfall Web. Avfall Sverige genomför också Medlemsrådgivning LIVE via Zoom vid två tillfällen: den 17 februari för dig som är ny på Avfall Web och den 11 mars för dig som vill ha fördjupning. Läs mer och anmäl dig här.

Varje kommun eller anläggning ansvarar själv för sina användarkonton och har minst en administratör med behörighet att lägga in nya användare. Vill du veta vem som är administratör i din kommun eller på din anläggning kontakta jenny.westin@remove-this.avfallsverige.remove-this.se 


Skriv ut:

Datum