Nu lanseras Avfallsakademin

Rätt utbildning till rätt person vid rätt tidpunkt i syfte att höja kunskapsnivån generellt. Det är grundtanken med Avfallsakademin, en webbaserad introduktion till avfallsbranschen, som Avfall Sverige nu lanserar.

Avfallslagstiftning, organisation och ansvar, behandlingsmetoder, miljöpåverkan, arbetsmiljö och offentlig upphandling är viktiga frågor för branschen. De presenteras på ett pedagogiskt sätt med hjälp av filmer, intervjuer, text, tal, bilder mm.

Avfallsakademin har tagits fram efter önskemål om en gemensam introduktionsutbildning till avfallsbranschen framförallt för nyanställda och förtroendevalda, men även för den som har arbetat en tid och vill lära sig mer.

Utbildningen är öppen för alla som vill lära sig mer grunderna i i svensk avfallshantering.

Att kunna erbjuda utbildningen nu innebär att de politiker, som ska fatta viktiga beslut som rör avfallshanteringen, redan från start på den nya mandatperioden får grundläggande kunskap om avfallsbranschen.

Läs mer på www.avfallsakademin.se

Se även www.youtube.com/watch


Skriv ut:

Datum