Nu våras det för gifterna

Alltför många hushåll i Sverige lämnar inte in sitt farliga avfall på kommunens insamlingsställen. Istället kastas det farliga avfallet i soppåsen tillsammans med vanligt hushållsavfall eller åker i avloppet. Det medför årligen att cirka 6 000 tusen ton farligt avfall inte kan tas omhand på rätt sätt, vilket utgör risk både för människor och miljö.

Varje insamlat gram spelar roll! Lämna ditt farliga avfall till kommunens insamling så vet du att det tas omhand på rätt sätt.

Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen.  Det kan vara målarfärg, lacker, oljor, mobiltelefoner, batterier, elektriska eller batteridrivna leksaker, lösningsmedel och medel mot ogräsbekämpning. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt hälsofarliga. Dessutom kan ämnen med miljöfarliga egenskaper orsaka skador i miljön lång tid framöver. Därför ska de hanteras, förvaras och efter förbrukning omhändertas på rätt sätt så att de farliga ämnena kan fasas ut ur kretsloppet.

Men viktigast av allt är att inte köpa mer än man behöver, då undviker man att avfall över huvud taget uppstår!

Har du koll på vad du får slänga i soptunnan? Testa dina sopkunskaper på www.avfallsverigekampanj.se. Kanske du blir svensk mästare i Sveriges största miljörörelse!

För ytterligare information kontakta Avfall Sveriges informationschef Anna-Carin Gripwall, mobil 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se eller Avfall Sveriges rådgivare för farligt avfall Jessica Christiansen, mobil 0706-69 36 18, jessica.christiansen@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

 


Skriv ut:

Datum