Nu vet vi vad som finns i svenskarnas soppåse

Undersökningen har sammanställt 246 plockanalyser som genomförts i Sveriges kommuner sedan 2007. Det är troligen den största studie som hittills gjorts kring det avfall som läggs i hushållens soptunnor.

Generellt sett är villaägare bättre på att sortera ut återvinningsbara material. Här ligger ca 1,4 kilo förpackningar och tidningar kvar i soporna varje vecka, vilket motsvarar omkring 20 procent. I lägenhetshushåll är motsvarande siffra 2,3 kilo eller 36 procent av soppåsen. I lägenheter produceras också något större mängder restavfall.

Det som är allra viktigast att sortera rätt och återvinna är det farliga avfallet. Och bara en halv procent av det som finns i soppåsen är farligt avfall, batterier och el-avfall. Merparten utgörs av el-avfall.

Undersökningen visar att skillnaderna för insamling av matavfall är stora. Utsorteringsgraden är 50 procent bättre i villahushållen än i lägenhetshushåll.

– Insamling av matavfall är ännu inte fullt ut etablerat i hela landet. Här finns en stor möjlighet att öka återvinningen, säger Jessica Christiansen på Avfall Sverige.

Det system som valts för insamling påverkar också graden av sorteringen tydligt. Bäst sorterar villahushåll med s k fastighetsnära insamling, dvs all insamling sker vid tomtgränsen eller i fastigheten. Här är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet hälften så stor som i andra hushåll och den totala mängden restavfall är nästan 40 procent mindre. Detta tyder på att det som kommit fram i tidigare undersökningar, nämligen att närhet och bekvämlighet är avgörande för hur mycket man sorterar, fortfarande stämmer.

– Återvinningen av förpackningar och tidningar skulle kunna vara betydligt högre. Men då måste insamlingssystemet göras mer lättillgängligt, säger Jessica Christiansen.

Läs mer i rapport U2011:04 Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall, som kan laddas ner från www.avfallsverige.se

För mer information kontakta:

Jessica Christiansen, rådgivare farligt avfall, tel 040- 35 66 18, jessica.christiansen@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum