Ny chans att söka medel från Klimatklivet

En ny ansökningsomgång till Klimatklivet har nu öppnad. Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Denna sökomgång stänger den 10 mars. Kommande sökomgångar är 5–28 maj och 27 augusti–24 september.

Läs mer hos Naturvårdsverket 


Skriv ut:

Datum