Ny i politiken? Här är stöd till förtroendevalda

Till nyvalda politiker i riksdag, nämnder och styrelser har Avfall Sverige tagit fram vägledande material om avfallshantering i form av broschyrer och en webbutbildning. 

Material som finns framtaget: 

  • Information till nyvalda: frågor och svar om avfallshantering, om hållbarhet och ansvarsfördelning.
  • Svensk avfallshantering i korthet: siffror över insamlade mängder hushållsavfall, behandling och utveckling.
  • Handbok i avfallsplanering: exempel på utformning av en avfallsplan och hur arbetet med den kan bedrivas.

  • Webbutbildning – avfallskunskap för politiker: grundkunskap med historia, organisation och funktion.

Broschyererna kan laddas ner från denna sida eller beställas kostnadsfritt för medlemmar genom att skicka ett mejl till info@avfallsverige.se. 

Webbutbildningen hittar du här


Skriv ut:

Datum