Ny rapport från Avfall Sverige: Kommuners ansvar för avfall skapar tillväxt!

Dessa och andra frågor diskuterades på ett frukostseminarium i riksdagen den 10 november som Avfall Sverige var med och arrangerade. På seminariet presenterades också en rapport där åtta exempel samlats på vad som kan åstadkommas när kommunerna och det privata näringslivet samverkar. De olika exemplen i rapporten visar hur kommunens ansvar för avfallshanteringen banat väg för nya företag, vilket har skapat både arbetstillfällen och tillväxt. Kommunernas ansvar för avfallsfrågorna skapar en långsiktighet som gör svensk avfallshantering världsledande.

– Samhällets ambitiösa miljöambitioner omsätts ofta i praktiken i kommunerna. Kommunerna har fått – och också förvaltat – det samhällsansvar som är nödvändigt för en effektiv avfallshantering, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

- Tack vare kommunernas ansvar och ekonomiska uthållighet är svensk avfallshantering världsledande. Nu går vi vidare mot nästa stora utmaning: att se till att avfall inte uppstår. Även här är det kommunerna som går i bräschen, säger Weine Wiqvist.

Läs hela rapporten på www.avfallsverige.se/rapporterprojekt/, 2011:24 Innovationer och nya företag. Resultat av kommunernas ansvar för avfallet.

För mer information kontakta:

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, tel 070-893 15 99, weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum