Ny rapport visar: Biogas ger 900 000 nya miljöbilar redan idag!

 – Enbart från avfall, får vi 10,6 TWh biogas. Det ersätter drygt 12 procent av de fossila drivmedel som används i Sverige idag. Vi kan med andra ord klara EU:s direktiv om 10 procent förnybara drivmedel inom transportsektorn.

Det säger Anders Mathiasson, vd för Gasföreningen i en kommentar till presentationen av den nya rapporten och till den politiska debatten om EU:s klimatmål som har blossat upp i regeringen under den gångna veckan.

– Fler fördelar, som rapporten pekar på och stärker biogasen som drivmedel till fordon, är att vi inte använder jordbruksmark för livsmedelsproduktion vid tillverkningen av biogas. Vi ser även stora besparingar av transporter till tankställen då biogasen är lokalt producerad och distribuerad.

Det säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

Klimat- och miljönyttorna med biogas är många. Till exempel sparas på ett år ca 2.8 miljoner ton utsläpp av koldioxid.

– Nu är det oerhört viktigt med politisk tydlighet från regeringen. Visionen och de konkreta åtgärderna för att stödja utbyggnaden av såväl marknad som infrastruktur för biogasen måste få ett stort utrymme i den kommande klimatpropositionen, avslutar Anders Mathiasson och Weine Wiqvist.

Rapporten om biogasens potential bifogas!

För mer information kontakta

 Anders Mathiasson

Vd Gasföreningen

 070-296 32 65

Anders.mathiasson@remove-this.gasforeningen.remove-this.se

www.gasforeningen.se

Weine Wiqvist

Vd Avfall Sverige

 070-893 15 99

Weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

www.avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum