Ny styrelse och valberedning för Avfall Sverige

Under Avfall Sveriges årsmöte valdes sex nya personer in i styrelsen och valberedningen.

Sex personer avböjde omval till Avfall Sveriges styrelse och valberedning och därmed valdes sex nya ledamöter in. Claes Thunblad som varit ordförande de senaste fyra åren, avböjde omval efter att ha avsagt sig uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i hemkommunen Järfälla.

Till ny ordförande valdes Lars Stjernkvist.

Årsmötet beslutade också att utse avgående vd Weine Wiqvist till hedersledamot i Avfall Sverige.

Styrelsens nya sammansättning

Ledamöter i styrelse väljs för två år i taget. Inom parentes visas mandatperiod. Nya namn markerade med *

Förtroendevalda

Lars Stjernkvist (S), Norrköping (2021), ordförande *

Robin Holmberg (M), Ängelholm (2021), vice ordförande

Johan Algernon (M), Täby (2021)

Maria Antonsson (MP), Stockholm Vatten och Avfall (2021) *

Per-Erik Johansson (S), Vakin, Umeå (2020)

Ann-Katrin Järåsen (S), Torsby (2020) *

Pär Jönsson (M), Östersund (2020)

Steve Sjögren (S), KSRR, Kalmar (2021)

Anna Tenje, (M), Växjö (2020)

Wendla Thorstensson (C), Sydnärkes kommunalförbund (2020)

Tjänstepersoner

Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö (2021)

Mile Elez, Tekniska verken i Linköping (2020)

Carina Färm, VafabMiljö Kommunalförbund, Västerås (2021)

Irene Hedlund, Härnösand Energi & Miljö, HEMAB (2021) *

Agneta Lantto-Forsgren, Skellefteå (2020)

Lisbeth Martinsson Skinnar, Dala Vatten och Avfall, Leksand (2020)

Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde (2021)

Anders Åström, Renova, Göteborg (2020)

Också valberedningen förändrades och Mikael Gäfvert slutade som sammankallande efter många år på posten.

Valberedningens nya sammansättning

Nya namn markerade med *

Christer Akej (M), ÖKRAB Simrishamn, Sammankallande

Gun Eriksson (S) Sigtuna kommun

Kjell Gustafsson (S) Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Gottlieb Granberg (M), Värnamo kommun *

Elisabeth Johansson, Vakin, Umeå

Jan Mattsson, Kristinehamns kommun *

Kim Olsson, NSR, Helsingborg


Skriv ut:

Datum