Ny webbplats om biogödsel

Avfall Sverige lanserar nu på medlemmarnas uppdrag en webbplats med information om biogödsel för att öka kunskap och kännedom om biogödsel. Webbplatsen – www.biogodsel.se – vänder sig främst till lantbrukare och lantbruksrådgivare, men är en guldgruva för alla som vill veta mer om biogödsel. 

På webbplatsen kan man läsa om allt från vad biogödsel är, hur det används – spridningsteknik, näringsinnehåll med mera – till regelverket för användning. Certifierad återvinning av biogödsel, som är branschens frivilliga kvalitetssäkringssystem, finns också beskriven och det går att hitta länkar till alla biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel. 

Biogödsel kallas det organiska gödselmedel som kvarstår efter att till exempel matavfall, gödsel och slakteriavfall rötats i en biogasanläggning. Biogödseln innehåller alla de näringsämnen som fanns i råvarorna som tillfördes rötkammaren. Om rötresten bara innehåller råvaror från foder- och/eller livsmedelskedjan, det vill säga inga avloppsfraktioner, så får den kallas biogödsel och kan då även certifieras. 

Läs mer på www.biogodsel.se

 


Skriv ut:

Datum