EU-flaggan

Nya direktiven nu även formellt godkända

EU-rådet har nu godkänt de reviderade avfallsdirektiven. Medlemsländerna har därmed två år på sig att implementera den nya lagstiftningen.

I april röstade EU-parlamentet igenom det cirkulära paketet med en ny avfallslagstiftning. Att även Rådet nu godkänt den innebär att EU-länderna kommer att ställas inför tuffa krav på ökad återvinn­ing och minskad deponering. År 2035 ska 65 procent av hushållsavfallet material­återvinnas – för förpackningar gäller 70 procents återvinning till år 2030. Separat insamling av textil och farligt avfall ska också införas senast 2025. Två år dessförinnan ska matavfall samlas in separat om det inte komposteras hemma.

– Det har varit en lång process att få igenom den nya lagstiftningen mot en cirkulär ekonomi. Att EU-rådet sätter målet högt visar att de tar frågorna om resurser och hållbarhet på allvar, vilket är positivt, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

– Det kommer att krävas krafttag i många länder, och Svensk miljöteknik kan behöva spridas. Men även Sverige kommer att behöva jobba hårt för att nå målen.

Den europeiska organisationen Municipal Waste Europe, som har varit mycket aktiv i arbetet med de nya avfallsdirektiven, har gjort en jämförelse mellan sina förslag och de slutliga direktiven. Ladda ner här.


Skriv ut:

Datum