Nya råd för bättre avfallsutrymmen

Nu finns en uppda­terad version av Handbok för avfallsutrymmen. Här ges råd vid utformning av utrymmen för avfallshämtning i flerbostadshus.

Rapporten presenterar såväl lagkrav som branschkrav och ger också rekommendationer som kan skapa en trevligare plats för både avfallslämnare och avfallshämtare.

Måttsatta illustrationer vägleder på ett tydligt sätt kring utformning av bland annat bottentömmande behållare. Slutligen har även schablonerna för uppkomna mängder i lägenheter och olika verksamheter som genererar hushållsavfall uppdaterats och utökats för att bättre representera dagens situation.

Bred målgrupp

Handboken vänder sig till planerare, projektörer, byggherrar, exploatörer, fastighetsägare och förvaltare vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen. Den ska samtidigt vägleda kommunens tjänstemän och politiker i arbetet med avfallsfrågor, samt vid planering av nya bostadsområden, så att de kan medverka till en god avfallshantering.

Här hittar du Handbok för avfallsutrymmen – Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall. ​​​​​​


Skriv ut:

Datum