förpackningar av plast

Ökande mängder plastavfall

Plastavfallet har ökat till 1,3 miljoner ton per år, eller 130 kilo per person, en ökning på 300 000 ton sedan förra mätningen. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket. 

Det största användningsområdet för plast är plastförpackningar, följt av byggsektorn och fordonsindustrin. Rapporten trycker också på att störst potential för ökad materialåtervinning finns inom plastförpackningar, följt byggmaterial och bilar.

- Den nya kartläggningen bekräftar att plastmängden i samhället ökar i rask takt. Nu måste det till styrmedel som träffar plasten direkt, med andra ord när plast sätts på marknaden. Det måste kort sagt bli dyrare att sätta plast på marknaden som inte samlas in eller inte återvinns och de som gör rätt ska stimuleras till fortsatta åtgärder, säger Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige. 

Den stora ökningen stod plast i blandade avfallsflöden för, som därmed går till energiåtervinning, och inte materialåtervinning. I restavfallet är det 278 000 ton plast, varav cirka 90 procent är plastförpackningar, en andel som ökat kraftigt sedan förra mätningen. 

- Kartläggningen visar tydligt att väldigt stora materialflöden inte återförs i kretsloppet. Samtidigt är undersökningen ett talande bevis för att energiåtervinning idag fungerar som samhällets skyddsnät och säkerställer att plasten inte läcker ut i hav och natur, säger Weine Wiqvist. 

Läs mer om undersökningen


Skriv ut:

Datum