#osynligtavfall – det är inte alltid det som syns som väger mest

Konsumenter ser främst det ”synliga” avfall som uppkommer när de slänger sina uttjänta produkter, men de ser och reflekterar sällan över det avfall som uppstår redan i produktionsledet. Avfall Sverige vill synliggöra det ”osynliga avfallet”. Att minska mängden ”osynligt avfall” kan dock bara göras i design- och produktionsledet, i avfallsledet är det för sent. 

– En enda mobiltelefon ger upphov till 86 kilo avfall under produktionsprocessen. Avfallsfotavtrycket för ett par byxor är 25 kilo för att ge några exempel. Vi tror att fler behöver förstå vad som ligger bakom dessa siffror och hur mycket avfall som egentligen uppstår. Detta för att på sikt kunna minska mängden avfall. Konsumenter är viktiga i detta, men det stora ansvaret vilar på de som tillverkar produkterna och inte minst hos beslutsfattarna, säger Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige. 

Arbetet med cirkulära affärsmodeller måste gå snabbare. De som designar och tillverkar produkter måste se till att konsumenten får möjlighet att minska sitt avfallsfotavtryck, det vill säga att de produkter man köper inte ska ha genererat onödigt avfall redan innan det köps. Också handeln har ett stort ansvar här.

– Detta tror vi görs bäst genom att produkter får en längre livslängd, är enklare att reparera, lättare att återvinna och slutligen giftfria den dag de ska återvinnas, säger Weine Wiqvist. 

För att minska det osynliga avfallet måste även beslutsfattare ha hållbarhetsfrågorna på sin agenda och inrätta styrmedel som gynnar en mer cirkulär ekonomi. Också kommunerna har en viktig roll för att minska mängden avfall.

– Avfall Sveriges medlemmar uppmanar medborgare att laga, låna och återanvända. I detta arbete har kommunerna en avgörande roll och kan skapa möjligheter för detta. Med begreppet osynligt avfall vill vi dock visa att vi måste starta tidigare, och tala direkt till de som designar och tillverkar produkter. Tillsammans kan vi skapa absolut störst klimatnytta, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige. Låt samhället avfallbanta genom att göra det osynliga avfallet synligt!

”Det finns inget avfall” är Avfall Sveriges sätt att tala om cirkulär ekonomi. Tillsammans med sina medlemmar verkar Avfall Sverige för att bidra med kunskap till samhället, dela erfarenheter och visa på samhällsansvar för att spara jordens resurser, så att inget onödigt konsumeras och att allt kommer till optimal nytta.

Hur mycket avfall som uppstår i produktionen är ett resultat av ett projekt i samarbete mellan Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet redovisas i Avfall Sverige-rapporten "Produkters totala avfall - studie om avfallets fotavtryck och klimatkostnader". Ladda ner rapporten och läs mer om det osynliga avfallet på Avfall Sveriges hemsida: https://www.avfallsverige.se/aktuellt/osynligt-avfall/

För mer information, kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum