Överblivet bröd till frukost minskar matsvinnet

Sandviken en härlig frukost uppdukad med bland annat bröd som annars skulle ha slängts! Tanken är att uppmärksamma dem på lyxproblemet att slänga mat. Frukost, samtal om kost och träning och en föreläsning av en miljöpedagog stod på dagens program.

– Eleverna är överlag bra på att inte slänga mat på skolan. Men genom att öka kunskapen om matens påverkan på miljön vill vi på det här sättet lyfta matens värde och få eleverna att tänka efter vad de kan göra i sin vardag, säger Eva Johansson, miljöpedagog Gästrike återvinnare.

Under vecka 48 genomförs på många platser i Europa kampanjen "Europa minskar avfallet". Det är ett EU-initiativ som genom olika aktiviteter och insatser vill uppmärksamma och minska sopmängderna i Europa, Avfall Sverige är nationell samordnare med stöd av Naturvårdsverket. Att förebygga uppkomsten av avfall är det visionära målet inom EU.

Frukosten är en av aktiviteterna under projektveckan ”Europa minskar avfallet”, som arrangeras för sjätte året i rad. I år fokuserar projektet på problemet med de stora mängder mat som slängs.

För frågor om ”Europa minskar avfallet” kontakta Anna-Carin Gripwall på Avfall Sverige, 070-662 61 28, anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum