Påverka beteende genom systematisk återkoppling

Sammanfattning: För att öka engagemanget hos våra invånare bör branschen göra återkopplingen attraktiv. Det ska vi göra genom att använda resultat och exempel från forskning om gamification. Gamification sätter återkopplingen i ett spel-liknande sammanhang som engagerar användarna mer. Rapporten ger flera exempel på gamification både inom och utanför avfallsbranschen.

Alla organisationer inom avfallsbranschen brottas med att få sina invånare att sortera mer, lämna in sitt farliga avfall och konsumera hållbart. Kommunerna berättar och inspirerar ambitiöst om varför, hur, och vad medborgarna ska göra. Kommunikationen sköts i Sverige idag traditionellt via print, digitalt och i personliga möten.

Men beteendevetenskaplig forskning visar att det som har störst inverkan på vad jag som person väljer att göra är de konsekvenser, positiva eller negativa, som mitt beteende får. Alltså - det som händer, eller inte händer, när jag utfört en aktivitet eller inte.

Kunskapen inom beteendevetenskap leder oss till att använda systematisk återkoppling i vår kommunikation med invånarna. För det som verkligen påverkar beteendet hos våra invånare är positiv återkoppling, det räcker inte att bara ge instruktioner.

Att fokusera mera på att kommunicera genom återkoppling istället för information och instruktioner kanske kan tyckas enkelt men det kräver ett nytt angreppssätt inom kommunikationsarbetet.

Med obotlig optimism behöver avfallsbranschen återkoppla för att skapa en samarbetsvilja så våra invånare hanterar sitt avfall och vrider sin konsumtion i den riktning vi önskar. Inom beteendevetenskap finns svaret på hur vi ska återkoppla framgångsrikt.

Avfallsbranschen kommunicerar med alla invånare och vi bör återkoppla i sammanhang där återkopplingen har möjlighet att påverka beteendet. För att klara det omfattande uppdraget behöver vi ta hjälp av teknik. Avfallsbranschen använder teknik idag för att informera och lära ut på olika sätt men inte för att ge återkoppling. Dock inte alltid enligt teorier och beprövade modeller inom beteendevetenskapen för hur man återkopplar på ett bra sätt.

För att öka engagemanget hos våra invånare bör branschen gå ett steg till och göra återkopplingen attraktiv. Det ska vi göra genom att använda resultat och exempel från forskning om gamification. Gamification sätter återkopplingen i ett spel-liknande sammanhang som engagerar användarna mer. Rapporten ger flera exempel på gamification både inom och utanför avfallsbranschen.

Internationellt anses den svenska modellen för avfallshanteringen vara långt framme, men inom gamification sover den svenska avfallsbranschen ännu. Den gamla devisen ”det ska vara lätt att göra rätt” bör uppgraderas till att ”det ska vara kul och lätt att göra rätt”!

Kommunikatörer i avfallsbranschen arbetar för att förändra eller förstärka invånarnas beteenden. Målet är att öka invånarnas återvinning och minska mängden avfall. Rapporten presenterar ett för svenska avfallsbranschen nytt sätt att arbeta med kommunikation.

Rapporten reder ut och förklarar varför och hur avfallsbranschen ska utveckla arbetssättet inom kommunikation. Med forsknings- och teoriförankrade resonemang redogör vi varför kommunikationen ska utgå från inlärningspsykologi, positiv återkoppling och gamification för att förändra och förstärka invånarnas beteenden.


Skriv ut:

Datum