förpackningar av plast

Plastförpackningar som inte återvinns får straffavgift

Som en del i EU-kommissionens ekonomiska överenskommelse i somras ska alla medlemmar betala drygt 8 000 kronor per ton på plastförpackningar som inte materialåtervinns. 

Redan den 1 januari 2021 ska den nya avgiften börja tas ut, som en del i medlemsavgiften. Hur mängden icke återvunna plastförpackningar ska beräknas återstår att se, likaså vem som är skyldig att betala avgiften. Starka reaktioner från europeiska plastproducenter tyder på att de räknar med att stora avfallsmängder kan komma att beröras. Mängden plastförpackningar i restavfallet i Sverige beräknas till 160 000 ton.

”Den exceptionella ekonomiska och sociala situationen som uppstått på grund av Covid 19-krisen kräver exceptionella åtgärder för att stödja återhämtningen och motståndskraften i medlemsstaternas ekonomier”, står det att läsa i EU-kommissionens beslut.

EU kan inte beskatta medlemsländerna, därför sker pålagan i form av en avgift. Förslaget att använda icke återvunna plastförpackningar som en inkomstkälla kommer ursprungligen från EU:s förre budgetkommissionär Günter Oettinger, som såg det som ett sätt att fylla det ekonomiska hålet efter Brexit. Det som då, 2018, inte ansågs vara en hållbar idé har nu alltså dammats av och införts.

– Många frågetecken kvarstår att räta ut innan vi kan säga vad det här beslutet kan få för effekter, bland annat hur avgiften ska införas i Sverige. Men Avfall Sverige bevakar frågan, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.
 


Skriv ut:

Datum