EU-parlamentsledamoten Jytte Guteland är kritisk till EU-kommissionens plaststrategi.

”Plaststrategin borde sikta högre”

EU-kommissionens plan för hur plast ska användas och återvinnas har mötts av såväl applåder som kraftig kritik.

Den första EU-strategin för plast presenterades av Kommissionen som en del av övergången till en mer cirkulär ekonomi. Enligt den ska alla plastförpackningar och hälften av allt plastavfall på EU:s marknad återvinnas senast 2030, förbrukningen av plast för engångsbruk minskas och avsiktlig användning av mikroplaster begränsas. Den har också som mål att minska nedskräpningen och användningen av fossil råvara vid produktion av plast. 

Detta ska bland annat uppnås genom nationella informationskampanjer och märkning av komposterbara plaster. 100 miljoner euro satsas också på utvecklingen av smartare och mer återvinningsbara plastmaterial. 

Mindre än 30 procent av det plastavfall som genereras i Europa samlas in för återvinning. Det saknas resurser för återvinning i Europa. Efter Kinas kraftigt begränsade import av plastavfall har problemen blivit väldigt upp­enbara för den europeiska avfallshanteringen. Att minska mängden plast som hamnar i haven var också en viktig anledning till att EU nu lagt fram en särskild plaststrategi.

Miljöminister Karolina Skogvälkomnar strategin:

– Jag ser särskilt positivt på att strategin innehåller förslag som kommer att begränsa den avsiktliga användningen av mikroplaster i kosmetika och andra produkter, vilket är en fråga som Sverige har drivit på för. Nu efterlyser jag snabba och konkreta åtgärder från EU-kommissionen, säger hon i ett pressmeddelande.

Avfall Sveriges vd, Weine Wiqvistär mer kritisk:

– Det är bra att EU nu fokuserar på plast och plastavfall. Samtidigt känns ambitionen låg, att bara hälften av plastavfallet ska återvinnas till 2030. Strategin tar nästan inte alls upp problematiken med plastens innehåll av farliga ämnen som inte ska återvinnas.

Att döma av responsen från andra håll är det inte många som tror att de föreslagna förändringarna skulle få önskat resultat.

– Vi hade förväntat oss mycket mer. När vi sett hur illa det ser ut och vet att det vi ser bara är några procent på ytan, som toppen av ett isberg, då hade vi förväntat oss skarpa lagförslag, mer tvingande, så att man kommer till rätta med och vänder utvecklingen. Det här är lamt, säger Jytte Guteland, svensk representant i EU-parlamentet, till TT.

Läs mer om plaststrategin på europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_sv.htm


Skriv ut:

Datum