Politiker ense om översyn av avfallspolitiken

Det var Sofia Arkelsten, (m) riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson och Åsa Romson (mp) kommunfullmäktigeledamot Stockholm och kandidat till riksdagen, som debatterade avfallspolitik. Gemensamt för dem båda var att de anser att det behövs en översyn och ett helhetsgrepp på avfallspolitiken.

– När vi nu ska införa avfallsdirektivet har vi chansen att se över all avfallslagstiftning, sa Sofia Arkelsten.

– Vi välkomnar en framåtsyftande översyn där ansvars- och rollfördelningen klargörs så att avfallshanteringen kan utvecklas. Det gagnar både miljön och medborgarna, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Kommunernas insatser för att utveckla avfallshanteringen fick beröm.

– Det har varit helt avgörande för att utveckla biogasframställningen, sa Åsa Romson, och påpekade att det måste finnas stabila regler för avfallshanteringen så att avfallet kan fortsätta komma till nytta.

För mer information kontakta:

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, te. 070-893 15 99, weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum