PRESSINBJUDAN: Sopor hit och dit – hur vill vi ha det?

Välkommen till en paneldebatt kring hur svensk återvinning och avfallshantering kan utvecklas i framtiden.

Miljöfrågor är i högsta grad på allas agenda. En miljöfråga som är högintressant och aktuell är avfall och återvinning. Avfallshantering engagerar. Det är ett område där du som privatperson kan påverka miljö och klimatfrågan och där näringslivets och politikernas beslut självklart har stor betydelse för utvecklingen.

Ökad tillväxt bygger på ökad konsumtion, vilket leder till ökade avfallsmängder. Våra naturresurser räcker inte för evigt. Dessa frågor berör allas vardag liksom framtidens miljö och klimat.

Sverige står på pallplats internationellt sett. Men - hur kan avfallshanteringen utvecklas i framtiden?

Hur kan vi göra för att underlätta för allmänheten att sopsortera?

Vilka verktyg behöver medborgarna och vem kan bäst tillhandahålla dem?

Är avfallshantering en marginalfråga i den globala klimatdiskussionen?

Hur kan vi öka samarbetet mellan offentlig sektor och svenskt näringsliv?

Tid: måndag 9 juli, kl 10-12
Plats: Visby Högskola, sal D22 (nya huset, baksidan mellan Högskola och Kongresshall)

I panelen: Elisabeth Falemo, (c), statssekreterare Miljödepartementet,
Krister Nilsson, (s), statssekreterare Miljödepartementet i förra regeringen,
Per-Anders Hjort, vd SITA UK, ordförande SITA Sverige AB
Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Debatten leds av moderator Mia Odabas. Thomas Di Leva inleder med några reflektioner kring avfall och miljö och avslutar med att spela akustiskt.

Anmäl gärna deltagande

Anna-Carin Gripwall, informationschef,
070-662 61 28, anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Välkomna!

Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige

Vad gör du med ditt avfall? Vi återvinner det.
Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag
men också andra företag och organisationer, och representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning
till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans
med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb.


Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26
E-post info@remove-this.avfallsverige.remove-this.se, Hemsida www.avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum