Producentansvaret utvecklas med kommunernas insamlingsansvar

– Samordnad service för förpackningsinsamling genom kommunen leder till bättre utsortering av matavfall. Allt hänger ihop och det förstår både medborgarna och kommunerna, men inte Svenskt Näringsliv.

Det skriver Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i en replik på Svenskt Näringslivs debattartikel i Dagens Samhälle, och fortsätter:

– För medborgarna är förpackningar och tidningar endast en del av allt det avfall man sorterar och det är helt obegripligt varför det ska vara olika huvudmän. De allra flesta människor utgår redan i dag från att det är kommunen som ordnar förpackningsinsamlingen. Med kommunens ansvar kan insamlingen komma in tidigt i samhällsplaneringsprocessen både i översiktsplaner och bygglov. 

– Kommunen kan också styra upp insamlingen och använda styrmedel för att stimulera till mer återvinning. Kommunen har i detta sammanhang fler verktyg till sitt förfogande än producenterna, vilket är naturligt eftersom kommunen från början har ansetts ska ha det övergripande ansvaret för hushållens avfall, skriver Weine Wiqvist.

Läs hela replik på Dagens Samhälle


Skriv ut:

Datum