Litiumbatterier kan utformas på många olika sätt. Bilden till vänster visar ett skadat mobilbatteri som också ska transporteras i den särskilda säkerhetsboxen.

Rätt hantering av litiumbatterier

I höstas införde El-Kretsen nya rutiner för insamling av batterier på ÅVC, för att kunna uppfylla nya regler om hanteringen av farligt gods. 

Som en del av de nyra reglerna bytte El-Kretsen bytte under hösten 2017 också ut sina insamlingskärl för batterier på landets återvinningscentraler. 

Brandrisk kan uppstå om litium kommer i kontakt med luft. Skadade eller kortslutna litiumjonbatterier kan också generera hög värme. Det har rapporterats flera bränder som litiumbatterier misstänks ha orsakat.

De nya boxarna är mindre, har ett lock säkrat med spännband samt nya märkningar och etiketter. Här placeras alla litiumjonbatterier över 500 g samt andra litiumbatterier som misstänks vara skadade. De ska täckas med vermikulit och transporteras enligt regelverket för farligt gods. 

Småbatterier som samlas in på ÅVC, inklusive litiumknappcellsbatterier, omfattas inte av El-Kretsens nya sorteringsrutiner för ÅVC:er. Dock kan småbatterier som samlas in fastighetsnära i kommunens regi omfattas av de nya reglerna för transport av farligt gods på väg.

El-Kretsen kommer att skicka ut ett dokument med svar på vanliga frågor om de nya rutinerna. 

Avfall Sverige har tagit fram information om vad som gäller enligt farligt gods-regelverket för transport av litiumbatterier vid fastighetsnära insamling, till exempel batteriinsamling i soprum och i påhängsbehållare på flerfackskärl.

Ladda ner informationen


Skriv ut:

Datum