Regering och opposition överens om energin

Energisamtalen mellan regeringen och oppositionen om en energiuppgörelse är klar. Överenskommelsen innehåller ett mål om 100 procent förnybar energiförsörjning 2040. Kärnkraften fortsätter, tio nya kärnkraftsreaktorer byggs som ersättning för befintliga, och vattenkraften ska utökas. Systemet med elcertifikat förlängs och utökas.

Den förnybara energin ska fortsätta att byggas ut. En konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara den förnybara el- och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar, skriver partierna i sin överenskommelse. 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna står bakom uppgörelsen.

Läs mer om uppgörelsen på regeringens webbplats


Skriv ut:

Datum