Biogastankning

Regeringen beslutar om förordning för stöd till biogas

Biogas spelar en viktig roll i omställningen från ett oljebaserat samhälle till ett fossilfritt. Importen av utländsk biogas har snedvridit konkurrensen och försämrat förutsättningarna för svenska anläggningars avsättning för biogas. 

- Vi ser positivt på regeringens beslut om ny förordning, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Insamling av matavfall som blir till biogas och biogödsel är ett i det närmaste perfekt kretslopp och ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi i praktiken. Stödet är tillfälligt och vi behöver långsiktiga villkor.

De ojämlika villkoren har bestått i att den importerade gasen har haft produktionsstöd och svensk biogas haft konsumtionsstöd, vilket betyder att den importerade gasen blivit billigare än den svenskproducerade, som därmed förlorat i konkurrenskraft.

Regeringen tillsatte i våras en utredning om hur biogasens nytta bäst ska tas till vara på och hur den kan ges långsiktiga konkurrenskraftiga villkor. Utredningen ska analysera marknadsförutsättningar och långsiktiga styrmedel för svensk biogas och redovisa detta senaste juni 2019.

Biogas är en förnybar och miljövänlig energikälla. Större delen av det som används för att framställa biogas kommer från substrat inom lantbruket och livsmedelskedjan, till exempel gödsel, rester från mejerier, livsmedelsförädling och slakterier. Dessa näringar har därför en central roll i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige, i arbetet med att nå dit kommer svensk landsbygd att vara avgörande. 

För mer information, se https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/regeringen-satsar-pa-produktionen-av-biogas/

Tidigare i vår publicerade Avfall Sverige, tillsammans med branschkollegor, ett förslag till Nationell biogasstrategi 2.0. Läs mer https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/nationell-strategi-ska-satta-fart-pa-biogasen/ 


Skriv ut:

Datum