Regeringen kunde valt en bättre lösning

– Avfall Sverige beklagar att regeringen inte gick på avfallsutredningens förslag att ge kommunerna ansvaret för insamling av allt avfall som uppstår i hushållen, alltså även förpackningar och returpapper.

Det säger Weine Wiqvist, VD för expertorganisationen Avfall Sverige som företräder kommunerna, med anledning av regeringens beslut om nya förpackningsförordningar.

– Genom att tillsätta Avfallsutredningen för tre år sedan, gjorde regeringen en ansats att komma tillrätta med de problem Sverige brottas med när det gäller avfall och återvinning, fortsätter Weine Wiqvist. Det var ett nödvändigt initiativ. Vi beklagar dock att regeringen nu valt att lappa och laga på ett i grunden felkonstruerat system, som ett tudelat insamlingsansvar ändå innebär.

– Regeringens egen utredare föreslog en tydlig rollfördelning, där kommunerna skulle sköta insamlingen av förpackningar och returpapper, medan producenterna skulle hanterar återvinningen. Det var ett klokt förslag, särskilt från medborgarnas perspektiv. Det hade inneburit ökad bekvämlighet, färre transporter och bättre utsortering, där både medborgarna och miljön varit vinnare.

– Regeringen borde tagit intryck av de bästa lösningarna i vår omvärld och då kommit till slutsatsen att det behövs en ny rollfördelning, säger Weine Wiqvist avslutningsvis.

För mer information kontakta:

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, 0708-93 15 99, weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Läs mer på  http://www.avfallsverige.se ,http://www.sou.gov.se/avfall/

http://www.regeringen.se/miljo


Skriv ut:

Datum