Regeringen ska tillsätta en utredning för att kartlägga hur biogasens nytta som resurs tas till vara på bästa sätt. Utredningen ska också ge förslag hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor och långsiktiga spelregler.

Regeringen utreder biogasens framtid

Den svenska biogasen är i kris. Konkurrensen med importerad biogas, som har dubbelt stöd i form av både produktionsstöd och skattesanktioner, riskerar slå ut de svenska anläggningarna. Samtidigt förlorar svenska biogasproducenter kollektivtrafikens upphandlingar och tvingas fackla bort gasen.

Flera medier har de senaste månaderna uppmärksammat krisen för den svenska biogasen, senast TV4. Se inslaget här.

Energiminister Ibrahim Baylan har svarat på en skriftlig fråga riksdagsledamoten Rickard Nordin (C). Nordin frågade när och hur regeringen avser att lösa den akuta situationen för svensk biogas. Baylan svarade att han haft kontakt med sin danske ministerkollega och förklarat vilka problem som importen av biogas ger. Det har även förts diskussioner på tjänstemannanivå.

– Regeringen avser att inom kort tillsätta en utredning som ska kartlägga hur biogasens nytta som resurs tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor och långsiktiga spelregler. Problematiken med import av biogas med dubbla stöd kommer självklart ha en viktig roll i utredningen, svarade Ibrahim Baylan.

Läs Ibrahim Baylans svar här


Skriv ut:

Datum