Regeringen väljer att inte avskaffa verkningslös miljöskatt - Högre sopavgift väntar hushållen

Dagens budgetproposition meddelar att skatten på förbränning av hushållsavfall ska utredas. Trots att regeringen medgett att skatten inte ger avsedd effekt, varken på avfallsmängden eller på miljön, väljer de att inte avskaffa den.

Istället för en slopad förbränningsskatt ökar skatten under nästa år på grund av den höjda koldioxidskatten. Det kommer att drabba hushållen genom ökade kostnader för renhållning. Särskilt anmärkningsvärt är att rent träavfall som förbränns inte undantas från skatten, trots tidigare löften om detta från miljöminister Andreas Carlgren.

– Det är bra att regeringen vill utreda skatten på förbränning av hushållsavfall. Det innebär att de förstår att skatten inte är bra idag. Det är emellertid helt ologiskt att inte ta bort skatt på rent träavfall. Istället ökar skatten på grund av höjd koldioxidskatt, trots att träavfallet är koldioxidneutralt, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.


För mer information
kontakta Weine Wiqvist,
tel 040-35 66 05 eller 070-893 15 99


Skriv ut:

Datum