återvinningsstation för insamling av förpackningar och returpapper

Avfall Sverige ser positivt på regeringens förslag om att göra förpackningsinsamlingen enklare så att mer kan återvinnas.

Regeringen vill ha smidigare återvinning

Regeringen har skickat en promemoria med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel. Avfall Sverige har genomfört ett flertat remisskonferenser, där medlemmar i olika delar av landet har deltagit i diskussioner om förslaget.

Se film från Avfall Sveriges remisskonferens i Malmö.

– Avfall Sverige ser positivt på regeringens förslag om att göra förpackningsinsamlingen enklare så att mer kan återvinnas. Insamling nära fastigheten är bevisligen en framgångsfaktor för ökad återvinning. Det har också lagts fast i det nyligen antagna EU-direktivet om avfall, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

– Avfall Sveriges grundinställning har varit och är fortsatt att insamlingen borde organiseras genom kommunen som regeringen lade fast i regeringsförklaringen 2014. Det skulle göra insamlingssystemet mer begripligt och ge färre transporter. Tyvärr blockeras just nu en sådan ordning av en riksdagsmajoritet och då är de förslag som nu läggs ett bra steg framåt. 

– Utan att ha kunnat ta del av detaljerna i förslagen är det välkommet att regeringen nu slår fast producenternas fulla betalningsansvar. Så har det inte varit hittills utan en stor del av kostnaderna har tagits av de boenden och kommunerna. Nu fullföljs principen om det ekonomiska producentansvaret och det är bra, fortsätter Weine Wiqvist.

– Det kan inte nog understrykas producenternas ansvar att ta fram bättre produkter som verkligen går att både återanvända och återvinna. Här finns mycket att göra och det krävs om det ska bli kretslopp i verkligheten, avslutar Weine Wiqvist.

I regeringens promemoria förtydligas att det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem. Under ett sådant system får kommunerna samla in förpackningsavfall och returpapper endast om de har avtal med det tillståndspliktiga systemet. Bedömningen är att även under ett sådant tillståndssystem kommer det fortfarande att finnas olika entreprenörer, båda privata och kommunala. Kommunernas roll är alltså fortsatt viktig och samråd ska alltid ske med dem, även i planeringsstadiet av insamlingssystemet, skriver regeringen.

Reglerna för förpackningars utformning ska också förtydligas för att få fram smartare förpackningar och mindre förpackningsavfall. Bland annat begränsas användningen av onödiga förpackningar.

För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas gradvis till 2025, med start 2021 då 60 procent av alla bostadsfastigheter omfattas. 

Promemorian och remissdirektivet finns på regeringens webbplats

Miljöminister Karolina Skog presenterade regeringens förslag i en debattartikel i Dagens Samhälle den 21 mars.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle


Skriv ut:

Datum