Andreas Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöministern

Andreas Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöministern, kommer till Avfall Sveriges årsmöte.

Regeringens expert till årsmötet

Regeringens förslag till förändring­ar i producentansvaret för förpackningar och tidningar har nu skickats på remiss. Anders Mankler, politiskt sakkunnig hos miljömi­nister Karolina Skog, har jobbat med frågan. Vid Avfall Sveriges årsmöte i Skellefteå berättar han mer om kommunernas roll och hur ekonomin ska lösas. Anders Mankler är mycket nöjd med det förslag som nu lagts fram.

– Det känns toppen! Förslagen innebär en mycket bättre service för medborgarna samtidigt som de rättar till flera gamla brister i systemet. Nu ser vi fram emot att höra vad Avfall Sverige och andra remissinstanser, säger Anders Mankler.

– Från medborgarens perspektiv är det särskilt viktigt att förslagen innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel. Människor är trötta på att släpa sitt förpackningsavfall och returpapper till återvinningsstationer som alltför ofta ligger långt bort och är skräpiga. Dessutom förtydligar vi producentansvaret och slår fast att ett producentansvar innebär att finansieringen ska komma från producenterna.

– Kommunerna spelar flera viktiga roller i förslagen. Vi ser att det på fler och fler platser i landet är kommunala bolag och förvaltningar som samlar in förpackningar och returpapper inom ramen för producentansvaret. Nu när vi höjer kraven på service tror vi att denna utveckling kommer att förstärkas, bland annat eftersom kommunerna redan ordnar fastighetsnära insamling av annat avfall. Sen är det också viktigt att påpeka att oavsett vem som samlar in i en kommun kommer det finnas tydliga krav på att producenterna ska samråda med kommunerna i flera steg, säger Anders Mankler.

– Jag ser verkligen fram emot Avfall Sveriges årsmöte! Då ska jag berätta mer om hur förslagen leder till en bättre service för medborgarna samtidigt som det blir tydligare vem som ska stå för notan. Jag kommer också passa på att berätta hur och varför förslagen har växt fram. Bland annat spelade rundabordssamtalen våren 2017, där bland annat Avfall Sverige deltog, en viktig roll.


Skriv ut:

Datum