Remisskonferenser om regeringens förslag

Regeringen har nu presenterat en promemoria med förslag om hur reglerna kring förpacknings- och tidningsinsamlingen ska utvecklas. Förslagen kommer att remitteras inom kort och det berör naturligtvis också konmunerna och deras bolag.

Därför arrangerar Avfall Sverige ett flertal remisskonferenser på olika platser i landet. Syftet är att presentera regeringens förslag och beskriva möjliga konsekvenser för kommunerna samt att inhämta kommunernas åsikter om förslagen. 

Remisskonferenserna hålls i

  • Stockholm 17 april
  • Malmö 20 april
  • Göteborg 24 april
  • Umeå 25 april

En av remisskonferenserna kommer att filmas och läggas ut här på hemsidan i efterhand. Detta gör vi för att alla ska ta del av samma information men det kommer inte att finnas möjlighet till interaktivitet eller kommentarer. 

Målgruppen är i första hand förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, kommunalförbund och kommunala bolag och medlemmar i Avfall Sverige i övrigt. 

Mer information om remisskonferenserna och anmälningsformulär finns nu på denna sidan


Skriv ut:

Datum