”Resterkocken” representerar Sverige i Bryssel

Resterkocken” var en tävling där elever i södra Skånes skolor skulle laga mat på rester. Den var ett av 13 500 arrangemang i hela Europa, som pågick under projektet Europa Minskar Avfallet i november förra året. 

Resterkocken är ett av 15 arrangemang som har gått vidare till final i tävlingen EWWR Awards, som avgörs i Bryssel den 22 maj och där fem vinnare i lika många kategorier ska koras.

Tävlingen ”Resterkocken” riktade sig till elever i årskurserna 4–9 och syftade till att lära skolbarn att minska matsvinnet. Mängder av bidrag kom in till tävlingen och köks-fantasin flödade. 30 bidrag fick pris i form av dryck och snacks till en klassfest. 

– Resterkocken fick positiv respons bland skolorna i södra Skåne. Det blev inte bara en tävling om att laga mat på rester utan bidrog även till att skapa engagemang kring miljö och pengar bland eleverna. Vi hoppas att Resterkocken sprider sig vidare till fler kommuner i resten av Sverige och gärna till resten av Europa, säger Ann Thorén, projektledare Sysav.

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

– Resterkocken är ett bra exempel på en väg att nå konsumenten och särskilt ungdomar. Det är något som vi också arbetar med när det gäller kampanjen miljönär.se, kampanjerna stöttar varandra, säger Avfall Sveriges kommunikationschef Anna-Carin Gripwall.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, mobil: 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Sysav ägs av 14 kommuner i södra Skåne.


Skriv ut:

Datum