Reviderade bemyndiganden i förordningar

Med anledning av de ändringar som har gjorts i 15 kap. miljöbalken och den omnumrering av kapitlet som har gjorts har regeringen beslutat om ändringar i bemyndigandena för ett antal förordningar. 

Ändringarna innebär ändrade hänvisningar till miljöbalken, i avfallsförordningen samt i producentansvarsförordningarna för förpackningar och returpapper, elutrustning, batterier, glödlampor och vissa belysningsarmaturer, läkemedel, bilar och vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. Det görs också ändringar i hänvisningar i deponeringsförordningen. 

Ändringarna gäller SFS 2016:809, 2016:813, 2016:814, 2016:815, 2016:806, 2016:807, 2016:804, 2016:800, 2016:802, 2016:804,  2016:801.

Läs mer


Skriv ut:

Datum