Reviderade certifieringsregler för källsorterade avloppsfraktioner

Nu är de nya certifieringsreglerna för kvalitetssäkring av källsorterade avloppsfraktioner, SPCR 178, klara.

De nya reglerna ersätter tidigare utgåva från december 2012 och har bland annat kompletterats med detaljerade regler för hygienisering med urea då flest använder den typen av hygienisering.

Reglerna gäller frivillig certifiering av kvalitetssäkring av källsorterade avloppsfraktioner som klosettavloppsvatten, latrin och urin. Andra källsorterade organiska råvaror kan godkännas om de inte påverkar någon del i behandlingen negativt och att har en positiv effekt på slutprodukten, ett exempel är matavfall från kökskvarnar. Det finns ingen storleksbegränsning för hur stort antal som får vara anslutna till avloppssystem som de källsorterade fraktionerna kommer ifrån.  

Avloppsfraktioner som slam från slamavskiljare och BDT-vatten kan inte certifieras. 

Här hittar du de uppdaterade certifieringsreglerna i sin helhet


Skriv ut:

Datum